SODOLA

SODOLA is the Dutch network of accredited research schools in all fields of academic research. The large majority of Dutch research schools is a partner in this network. The School of Human Rights Research hosts the secretariat of this network. Since SODOLA's activities are mainly aimed at partners and authorities within the Netherlands, the rest of this page is in Dutch.

Inleiding

Sinds 1992 zijn op alle denkbare wetenschappelijke terreinen in Nederland onderzoeksscholen actief, waarbij duizenden onderzoekers zich inmiddels hebben aangesloten. Zij kenmerken zich door een uitstekend onderzoeksklimaat, gemeenschappelijke onderzoeksprogramma’s, en hoogwaardige opleidingen voor jonge onderzoekers. De landelijke onderzoeksscholen hebben een uitstekende internationale reputatie opgebouwd en zij vervullen een essentiële rol bij het opleiden van jonge onderzoekers.

Structureel Overleg Directeuren Onderzoekscholen met Landelijke Accreditatie (SODOLA)

Gelet op de grote overeenkomsten in hun karakter en hun functioneren, hebben de directeuren van de onderzoeksscholen zich verenigd in het Structureel Overleg van Directeuren van Onderzoeksscholen met Landelijke Accreditatie (SODOLA), om op die manier gezamenlijk de belangen te behartigen. Het doel van SODOLA is om de vitale rol die onderzoekscholen spelen in het kader van opleiding en wetenschapsbeoefening te waarborgen en te versterken. SODOLA spant zich voorts in om de onderzoeksresultaten van de aangesloten scholen zichtbaar te maken aan het publiek en de politiek. 

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit;
- prof.
Tom Zwart (voorzitter, directeur Onderzoekschool Rechten van de Mens)
- Oliver van Loo (adviseur /Public Affairs Sodola)

- mevr.
Esther Heldenbergh (secretaresse, Onderzoekschool Rechten van de Mens)
- mevr.
Vanessa Los (aanspreekpunt bij afwezigheid Esther, secretaris Onderzoekschool Rechten van de Mens)

Bureau

Wilt u meer weten over SODOLA of de aangesloten onderzoekscholen? Neemt u gerust contact met ons op, en vraag naar Esther Heldenbergh, tel. 030 – 253 8034 / 7469

Voor persinformatie of contact buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Oliver van Loo, adviseur (Public Affairs) van het dagelijks bestuur SODOLA: tel. 06 – 41 77 21 25

Bezoek- en postadres

Structureel Overleg Directeuren Onderzoekscholen met Landelijke Accreditatie (SODOLA)
Achter Sint Pieter 2003
512 HT Utrecht

Relevante spelers
www.vsnu.nl - www.hetpnn.nl- www.knaw.nl - www.minocw.nl - www.uu.nl

Overige informatie, Sep protocol en de Handreiking